email: jkavuljak@gmail.com                                       tel. 0907 806484
Projektovanie stavieb
Projektová štúdia
  
Obsahuje základné údaje o rodinnom dome
Projekt na stavebné povolenie
   
Slúži na vybavenie stavebného povolenia a následne na vybavenie
    financovania  prostredníctvom ŠFRB alebo hypotekárneho úveru
Realizačný projekt
   Podrobný projekt na realizáciu rodinného domu
Rozpočty a kalkulácie
Výkaz výmer
Stavebný dozor

- Poradenstvo v rámci územného a stavebného konania
- Zabezpečenie územného rozhodnutia
- Zabezpečenie stavebného povolenia

Doplnkové služby:
Výhody:

- Neobmedzené možnosti návrhu tvaru, veľkosti a dispozície
- Ideálne osadenie na svahovité terény
- Možnosti výberu použitých materiálov a technológii
- Bezkonkurenčná cena
- Rýchla dodávka

ALŠAK JK s.r.o.         Oravské nábrežie 155/23          027 44 Tvrdošín       tel. 0907 806 484
       ALŠAK JK s.r.o.